top of page

JOU SERRA

Light Design
Installation
Architecture
Range in Between
About me
Contact

CAT  ////////////  CAST  ////////////  ENG  ////////////

CAT

Barcelona, 1984


Creadori interdisciplinar que treballa la llum, l'espai i el cos dins de les arts escèniques i la instal·lació. Llicenciadi a Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) en dansa contemporània i composició, i tècniqui de llums a Escénica Técnica (Granada). Segueix la seva formació amb cursos d’instal·lació artística amb Irma Marco, curs d’il·luminació amb Ana Rovira, Thomas Bourreaus i Valentín  Álvarez, curs a la Massana d’Art i Feminisme amb Maria Llopis, entre d’altres. 


Codirigeix des del 2018 la companyia Animal Religion, juntament amb Quim Girón (fundador) i Joan Cot Ros. Des dels inicis forma part de la companyia com a dissenyadori d’il·luminació i espai, cap tècnic i performer.


Il·luminadori d'espectacles escènics dins dels àmbits de la dansa contemporània, el nou circ i les noves dramatúrgies. Ha treballat amb Pep Pla i Míriam Iscla, Big Bouncers, Federica Porello, Roser López, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Marcio Cannabarro, Laia Santanach, Joao Lima, entre d’altres.


El 2019 comença el projecte Range - In between amb la intenció d’investigar i fusionar conceptualment la llum, el cos i el gènere a noves mirades dramatúrgiques de la creació escènica. Sempre amb l’interès d’obrir portes i diversitats dins del pensament de la llum i les noves performativitats.

__ Finalista dels premis de la crítica 2020 per la il·luminació de la peça AHIR, d'Animal Religion

__ Premi per la instal·lació lumínica RANGE al Festival VIlart

__ Premi de la crítica 2020 per la peça de carrer Paraules que trenquen ossos, amb Cia Pagans

es.
en.
CAST

Barcelona, 1984

Creadore interdisciplinar que trabaja la luz, el espacio y el cuerpo dentro de las artes escénicas y la instalación. Licenciade en Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) en danza contemporánea y composición, y técnique de luces en Escénica Técnica (Granada). Sigue su formación con cursos de instalación artística con Irma Marco, curso de iluminación con Ana Rovira, Thomas Bourreaus y Valentín  Álvarez, curso en la Massana de Arte y  Feminismo con Maria Llopis, entre otros. 


Codirige desde 2018 la compañía Animal Religion, junto a Quim Girón (fundador) y Joan Cot Ros. Desde los inicios forma parte de la compañía como diseñadore de iluminación y espacio, directore técnique y performer.


Iluminadore de espectáculos escénicos dentro de los ámbitos de la danza contemporánea, el nuevo circo y las nuevas dramaturgias. Ha trabajado con Pep Pla y Míriam Iscla, Big Bouncers, Federica Porello, Roser López, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Marcio Cannabarro, Laia Santanach, Joao Lima, entre otres.


En 2019 empieza el proyecto Range - In between con la intención de investigar y fusionar conceptualmente la luz, el cuerpo y el género a nuevas miradas dramatúrgicas de la creación escénica. Siempre con el interés de abrir puertas y diversidades dentro del pensamiento de la luz y las nuevas performatividades.

__ Finalista de los premios de la crítica 2020 por la iluminación de la pieza AHIR, de la cía. Animal Religion

__ Premio por la instalación lumínica RANGE dentro del Festival Vilart

__ Premio para pieza de calle de los Premios de la crítica 2020 por la pieza "Paraules que trenquen ossos", junto a Cía Pagans

ENG

Barcelona, 1984   

Interdiciplinary creator who works with light, space and body in the performing arts and installation. Degree in contemporary dance and composition at Salzburg Experimental Academy of Dance; and finished studies in light technician at Escénica Técnica (Granada). They continue studying with Irma Marco in art installation, with Ana Rovira, Thomas Bourreaus and Valentín Álvarez in light design, and Art and Feminism with Maria Llopis at La Massana.

 

Since 2018 they have been co-director of Animal Religion company with Quim Girón (founder) and Joan Cot Ros. From the beginning they have been part of the company as a light designer, technical director and performer.

Light designer in the fields of contemporany dance, new circus and new dramaturgies. They have worked with Pep Pla and Miriam Iscla, Big Bouncers, Federica Porello, Roser López, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Marcio Cannabarro, Laia Santanach, Joao Lima, among others.

 

In 2019 they begin the project Range - In between with the intention of researching and conceptually merge light, gender and body on new prespective in scenic dramaturgy. Always with the interest of opening doors and diversities in the thought of light and new performativities.

Finalist of the award "Premis de la Crítica 2020 for the piece "AHIR" from the company Animal Religion

Award for the installation Range at VIlart Festival. 

Award for best street piece "Paraules que trenquen ossos" at "Premis de la Crítica 2020". 

bottom of page